Διμερές Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και Μεξικού Έτους 2019

Στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και Μεξικού έτους 2019 προκηρύσσονται:

  • Δύο (2) θέσεις: ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ.

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.