Κατάθεση Δικαιολογητικών Επιλεχθέντων στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης του ΙΚΥ