Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αίτησης Χορήγησης Πτυχίου

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία υποβολής Αίτησης Χορήγησης Πτυχίου για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017.

Η σχετική ανακοίνωση μπορεί να βρεθεί εδώ.