Παροχή Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε Προπτυχιακούς Προτοετείς Φοιτητές του Ακαδ. Έτους 2018-2019, Μέλη Οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.