Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. Ευάγγελος Βασιλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εξελέγη Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τριών (3) ετών, καθώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων.