Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή ενός Εκπροσώπου των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Ψηφοφορία της 22ας Νοεμβρίου 2018

Η κα. Μουρίκη Αναστασία εκλέγεται εκπρόσωπος των Μελών του Ειδικού Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.