Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών-Ψηφοφορία της 7ης Nοεμβρίου 2018

Ο κ. Τζαβαλής Ηλίας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.