Προκήρυξη Διαγωνισμού της Ακαδημίας Αθηνών για τη Χορήγηση Δύο Υποτροφιών για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο του Διεθνούς Δικαίου και μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο των Οικονομικών Επιστημών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.
O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 09.00π.μ., κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών και στους δύο κλάδους σπουδών.
Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.
Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Μικροοικονομικής Ανάλυσης και ώρα 13.00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Μακροοικονομική Ανάλυση.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες). Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 6 Μαΐου 2019.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (Ταχ. δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος, τηλ.: 210.3664736 και 210.3664781), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Η σχετική Προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.