Προκήρυξη Διαγωνισμού Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών είκοσι πέντε (25) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Η προκήρυξη και τα υπόλοιπα σχετικά έντυπα είναι επίσης διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados
Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι δυνατόν να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Εξωτερικών
ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης
(Για το διαγωνισμό των Ακολούθων Πρεσβείας)
Ακαδημίας 1
10671 Αθήνα

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019.