Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των Μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για ετήσια θητεία, από 01-12-2019 έως 30-11-2020.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 21η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται έως και την 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.