Προκήρυξη μίας Θέσης Μεταδιδακτορικής 'Ερευνας

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 4η συνεδρίαση της ΓΣΕΣ της 21-12-16 την προκήρυξη για την ολοκλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψηφίου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο "THE UNEVEN DEVELOPMENT OF GREECE: A RADICAL POLITICAL ECONOMY APPROACH".