Προκήρυξη μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική"

Ανακοινώνεται η προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική", σύμφωνα με το ΦΕΚ 1148/15-11-2017 (τεύχος Γ΄).

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 24 Ιανουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210 8203303, e-mail:econ@aueb.gr