Προκήρυξη μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική"

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική", σύμφωνα με το ΦΕΚ 914/27-09-2016.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2016.