Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια

To Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου καλεί αλλοδαπούς υπηκόους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μεταπτυχιακές σπουδές στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια.

Το σχετικό έγγραφο μπορεί να βρεθεί εδώ.