Πρόγραμμα Υποτροφιών Πανεπιστημίου Αjerbaijan Diplomatic Academy (ADA)

Το Πανεπιστήμιο Ajerbaijan Diplomatic Academy (ADA) χορηγεί υποτροφίες για ακαδημαϊκά προγράμματα (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.