Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α΄112), για την αυτοδύναμη διδασκαλία του μαθήματος "ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ" κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

H Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντος σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 μπορεί να βρεθεί εδώ.