Πρόσληψη Συμβασιούχων Διδασκόντων βάσει Π.Δ. 407/1980 ή Ακαδημαϊκών Υποτρόφων

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α του αρ. 29 του Ν. 4009/2011, για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι
2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
3. ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 ή Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 7α του αρ. 29 του Ν. 4009/2011, μπορεί να βρεθεί εδώ.