Συμπληρωματική Απόφαση με θέμα: «Υποτροφίες Χωρών της Αλλοδαπής σε Έλληνες Υπηκόους, στο Πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για το Ακαδ.Έτος 2019-2020"

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ρουμανίας, προκηρύσσει σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών.
β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα.
γ) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού, στα πανεπιστήμια: University of Craiova, Ovidius University στην Κωνστάντα, Alexandru Ioan Cusa University στο Ιάσιο και West University στην Τιμισοάρα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η 20-4-2019.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.