Υποτροφίες της Κυβέρνησης της Ιταλίας σε 'Ελληνες Φοιτητές για το Ακαδ.Έτος 2018-19

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές, συνολικής διάρκειας 27 μηνών προς 900 ευρώ μηνιαίως. Καθεμιά υποτροφία μπορεί να έχει εξάμηνη (6) ή εννεάμηνη (9) διάρκεια (για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, έρευνα), ή τρίμηνη (3) διάρκεια (για τμήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 (μεσάνυχτα, ώρα Ιταλίας) στο https://studyinitaly.esteri.it

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, υπάρχουν στην επισυναπτόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος (CALL FOR APPLICATIONS) και είναι επίσης διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας: https://www://studyinitaly.esteri.it/en/node30