Υποτροφίες της Κυβέρνησης του Ισραήλ σε Έλληνες Υπηκόους στο Πλαίσιο Διμερούς Μορφωτικής Συμφωνίας για το Ακαδ.Έτος 2019-20

Το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας, ως ακολούθως:

1. Δύο (2) Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας (Ulpan)
2. Δύο (2) Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.

Η τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται εκτυπωμένα στην αγγλική γλώσσα, σε τρία (3) αντίγραφα, στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, στην διεύθυνση:
Πρεσβεία Ισραήλ (Ακαδημαϊκό Τμήμα) Μαραθωνοδρόμων 1, Π. Ψυχικό, 15452 Αθήνα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα ενημερώσει τον υποψήφιο για την αποδοχή του στο πρόγραμμα υποτροφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: scholarship@mfa.gov.il.