Υποτροφίες Xωρών της Aλλοδαπής σε Έλληνες Yπηκόους, στο Πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών για το Ακαδ.Έτος 2019-2020

Προκηρύσσονται για το θέρος 2019 και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  υποτροφίες, που χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών. Οι υποτροφίες χορηγούνται για:

α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2019.
β) Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.