Έκδοση ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης

Έκδοση ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης για τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος, οι οποίοι γράφτηκαν με μετεγγραφή.