Αίτηση για το Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που έχουν περάσει επιτυχώς ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του προπτυχιακού προγράμματος εκτός της Διπλωματικής Εργασίας και επιθυμούν να παρακολουθήσουνε το  "Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας",  μπορούνε να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται και να την στείλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 31/03/2021 στο eka@aueb.gr

Μετά το τέλος της προθεσμίας των αιτήσεων θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τις διαθέσιμες θεματικές περιοχές.