Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της τελετής ορκωμοσίας των πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2021.