Ανακοίνωση για αιτήσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο Διπλωματικής Εργασίας 2019-2020