Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της ορκωμοσίας πτυχιούχων εξεταστικής Ιουνίου 2021, η οποία αναβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.