Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης (3η συνεδρίαση/ 21/11/2019) για σπουδαστικά θέματα