Αποφάσεις της συνέλευσης για σπουδαστικά θέματα (1η συνεδρία-5/10/2017)