Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής | Θεοχάρης Παπαδόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
 

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής
του υποψήφιου διδάκτορος του Τμήματος
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
κ. Θεοχάρη Παπαδόπουλου
με τίτλο  

«Διαμορφωτικοί παράγοντες της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα»

[Επιβλέπων:  Γ. Παγουλάτος] 

θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, ώρα 15:00
 

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως
στη διαδικτυακή πλατφόρμα MS Teams.

Ακολουθείτε το σύνδεσμο:

https://bit.ly/3acHySV