Δημόσια παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Καλαβρέζου Νίκης

Ανακοίνωση

Δημόσια Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
κας Καλαβρέζου Νίκης
με τίτλο  «Aspects of health inequalities in Greece during the sovereign debt crisis»

[Επιβλέπων:  Π. Τσακλόγλου]

θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, ώρα 16:00

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει εξ αποστάσεως
στη διαδικτυακή πλατφόρμα skype meetings.
 

Ακολουθείτε τον σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/auebgr-aueb/mlambrou/OEELT1AF