Διαδικασία εξέτασης και δικαιολογητικά για τους φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες /που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό - Παρασκευή 5/06/2020

Aνακοίνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που αφορά στη διαδικασία εξέτασης και τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι φοιτητές που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και οι φοιτητές που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να  υποβληθούν στη γραμματεία του Tμήματος (email: deossecr@aueb.gr ) έως την Παρασκευή 5/06/2020.