Διεθνές Συνέδριο EUropa.S. - EUropa Simulation | 15-18 Απριλίου 2022

Το Διεθνές Συνέδριο EUropa.S. - EUropa Simulation υλοποιείται φέτος στις 15-18 Απριλίου 2022 στην Αθήνα από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - I.R.T.E.A. και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για τη νεολαία μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος, το EUropa.S αφιερώνεται και εορτάζει το έτος 2022 ως το Ευρωπαϊκό Έτος της Νεολαίας (2022 European Year of Youth).

Πρόκειται για ένα συνέδριο προσομοίωσης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να μάθουν και να εξοικειωθούν με το ρόλο, αλλά και τη λειτουργία των οργάνων της Ε.Ε., ενώ συμβάλλει και στην απόκτηση soft skills που θα τους βοηθήσουν στη σταδιοδρομία τους. Ακόμη, καθώς διεξάγεται στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα επιτρέπει και τη συμμετοχή διεθνών φοιτητών και φοιτητών Erasmus στην Ελλάδα για να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους από την διαμονή τους στη χώρα μας.