Εγγραφές και υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.