Εγγραφή  φοιτητών  στο  e class μαθήματος "Σεμινάριο και Διπλωματική Εργασία: Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής"