Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών και ομογενών φοιτητών, ακαδημαϊκού έτους 2019.2020