'Εναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα ΄Ερασμος+, ακαδ. έτους 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2019-2020

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για το πρόγραμμα  Erasmus+, να καταθέσουν αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟΣ από την Τετάρτη 13/2/2019 μέχρι την Παρασκευή 1/3/2019, ώρες γραμματείας (Δευτέρα και Τετάρτη 12-2μ.μ. και Παρασκευή 11-1μ.μ) στην κα Αποστολοπούλου Δήμητρα. Συνημμένα στην αίτηση  πρέπει να καταθέσουν και πιστοποιητικά ξένων γλωσσών (απλές φωτοτυπίες).  Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης. Επίσης οι φοιτητές θα πρέπει να  είναι κάτοχοι των απαιτούμενων τίτλων γλωσσομάθειας που ορίζουν τα παν/μια υποδοχής, όπως περιγράφεται στο πίνακα ροής φοιτητικής κινητικότητας, που επισυνάπτεται.

Αθήνα, 12/2/2019