Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη διορίστηκε στην Ομάδα των Επικεφαλής Επιστημονικών Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη διορίστηκε στην Ομάδα των Επικεφαλής Επιστημονικών Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ομάδα των Επικεφαλής Επιστημονικών Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει υψηλής ποιότητας, έγκαιρες και ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές στο Σώμα των Ευρωπαίων Επιτρόπων σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, όταν του ζητηθεί από το Κολέγιο. Τα επτά μέλη του διορίζονται από τον Επίτροπο Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας από έναν σύντομο κατάλογο που καταρτίζεται υπό την ευθύνη μιας ανεξάρτητης επιτροπής ταυτοποίησης υψηλού επιπέδου.

http://www.unsdsn.gr/prof-phoebe-koundouri-has-been-appointed-in-the-gr