Λειτουργία Εργαστηρίου Eurolab

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος ότι το Εργαστήριο Eurolab θα λειτουργήσει για τους φοιτητές από τη Δευτέρα 18/10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ:

Η απόκτηση λογαριασμού ή επαναφορά κωδικού πρόσβασης στο εργαστήριο θα γίνεται μόνο μέσω αποστολής e-mail από τον ιδρυματικό λογαριασμό των φοιτητών στο roussos@aueb.gr και όχι δια ζώσης.