(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Παραλαβή περγαμηνών και αντιγράφων πτυχίου των πτυχιούχων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2020