Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου της Σχολής (EconLAB).