Προκήρυξη μιας θέσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας | Γνωστικό πεδίο «Πολιτική Οικονομία της Άμυνας και Ασφάλειας: Μεταρρυθμίσεις και Παράγοντες Καθορισμού του Ύψους και της Διάρθρωσης των Αμυντικών Προϋπολογισμών».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 7ης Συνέλευσης/15-04-2022, την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Πολιτική Οικονομία της Άμυνας και Ασφάλειας: Μεταρρυθμίσεις και Παράγοντες Καθορισμού του Ύψους και της Διάρθρωσης των Αμυντικών Προϋπολογισμών».