Πρόγραμμα εξέτασης διπλωματικών εργασιών, εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020