Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του ΠΔ. 407/80, εαρινού εξαμήνου 2021-2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του ΠΔ. 407/80, εαρινού εξαμήνου 2021-2022.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο (2) διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του Ν. 4485/2017, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

  • Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 4ου εξαμήνου 
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε. , 8ου εξαμήνου