Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων για τη διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 του τμήματος ΔΕΟΣ