Σύμβουλοι σπουδών και συντονιστής πιστωτικών μονάδων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021