Υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Eurolab), του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών