Αναγόρευση του Καθηγητή Jean Tirole σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης