Έναρξη Φροντιστηριακών Διαλέξεων των Προπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ.Έτους 2021-22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203321, 8203369,  8203373, 8203323

76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203321, 8203369, 8203373, 8203323

E-mail: diekp@aueb.gr / www.aueb.gr
 

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Οι ημερομηνίες έναρξης των φροντιστηρίων των προπτυχιακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2021-2022, θα ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες των μαθημάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ