Ακύρωση της Διάλεξης (2/5/23) του Μαθήματος Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης

Ανακοίνωση
 

Την Τρίτη, 2 Μαίου 2023, δεν θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του μαθήματος Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης λόγω αδυναμίας του καθηγητή Α. Φιλιππόπουλου.

Από το γραφείο του Διδάσκοντος