Αναβολή 'Εναρξης των Διαλέξεων των Μαθημάτων "Αγροτική Οικονομική" και "Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης"

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της Αγροτικής Οικονομικής και της Θεωρίας Οικονομικής Μεγέθυνσης θα ξεκινήσουν τις προσεχείς εβδομάδες και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την  ακριβή ημερομηνία έναρξης.

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 27/02/2024